Wondzorg

Binnen huisartsencentrum Dokkum houdt een wondteam, bestaande uit één huisarts, 2 assistentes en een verpleegkundige, samen met een externe verpleegkundig specialist wondzorg zich bezig met de wondzorg. Het wondteam en ook andere medewerkers van het huisartsencentrum Dokkum hebben diverse scholingen gevolgd rond dit onderwerp.
Twee dagen per week is er een spreekuur, maar ook zijn visites op die dagen mogelijk voor patiënten die niet naar het spreekuur kunnen komen. Bij de wondpatiënten wordt aanvullende diagnostiek verricht op de praktijk. Een echo of een röntgenfoto kan gemaakt worden in Sionsberg, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Er wordt samengewerkt met een dermatoloog en een vaatchirurg en met het WEC (Wond Expertise Centrum) in het MCL. Zo nodig worden patiënten naar de tweede lijn verwezen.