De Praktijk

Huisartsencentrum Dokkum is een huisartsenpraktijk met 6 vaste huisartsen, georganiseerd in een maatschap. Er wordt zorg verleend aan patiënten in en rond Dokkum. De praktijk is in 2008 gebouwd en grenst aan Sionsberg. In de avond en weekenden organiseert Dokterswacht Friesland ANW-zorg in een deel van onze praktijk. 

Zorggebied:
Ons zorggebied beslaat in principe Dokkum en directe omgeving. In het zorggebied bevindt zich een verzorgingshuis (Dongeraheem) en Medisch Centrum de Sionsberg. Verder zijn er een aantal instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan wie wij huisartsenzorg bieden. 

Patiënten die niet in Dokkum of directe omgeving wonen, wordt geadviseerd een praktijk dichterbij te kiezen. Als dat op bezwaren stuit, is er de mogelijkheid om zich, na overleg, bij ons in te schrijven mits er aan de landelijke richtlijnen met betrekking tot reistijd wordt voldaan (maximaal 15 minuten).

AZC:
Huisartsencentrum Dokkum biedt tevens zorg aan de bewoners van het asielzoekerscentrum in Burgum. Huisartsen van het huisartsencentrum doen 2-3 keer per week op vaste momenten spreekuur in het AZC.