Wat is huisartsenzorg?

Huisartsenzorg 
De huisarts is vaak uw eerste aanspreekpunt als u last heeft van lichamelijke of psychische klachten. In Huisartsencentrum Dokkum werken huisartsen en andere zorgverleners goed samen. Hieronder vindt u meer informatie over de huisartsenzorg; welke zorgverleners er werken, met welke klachten u hier terecht kunt, enz.
 
Wat doet een huisarts precies? 
Als u gezondheidsklachten heeft, maakt u een afspraak bij de huisarts. Tijdens de afspraak bespreekt u uw klachten. Vervolgens beoordeelt de huisarts uw klachten en bespreekt u samen hoe deze worden behandeld. Zo nodig schrijft de dokter medicijnen voor of verwijst u door naar een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis.  
 
Wie werken er allemaal in de huisartsenpraktijk? 
In het huisartsencentrum werken natuurlijk huisartsen, maar dat zijn niet de enige zorgverleners die er werken. We willen in de praktijk de beste zorg geven die u nodig heeft en de tijd nemen voor uw klachten.  
Daarom kan het zijn dat u een afspraak krijgt bij een van de andere zorgverleners uit ons team die beter de passende zorg kan verlenen. Voor veel klachten kunt u bijvoorbeeld ook terecht bij de Physician Assistant, Verpleegkundig Specialist, de praktijkondersteuner of de doktersassistent. Hieronder leest u wat zij doen en hoe zij u helpen. 
 
Doktersassistenten 
De doktersassistenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Zij schatten in hoe u het best geholpen kunt worden. Ze informeren en adviseren de patiënt en voeren ook kleine medische onderzoeken en verrichtingen uit op hun eigen assistentenspreekuur. U kunt bij de assistente terecht voor: bloeddruk opnemen, injecties toedienen, oren uitspuiten, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, urineonderzoek, wonden verbinden, uitstrijkjes maken.  
  
Physician assistants en verpleegkundig specialisten 
Een physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) hebben ook een eigen spreekuur. Net als de huisarts bespreken zij uw klachten en stellen ze een plan op om deze te verhelpen. Ook schrijven ze beiden medicijnen voor. 
De physician assistant en verpleegkundig specialist kunnen u o.a. helpen bij gewrichtsklachten, huidklachten, oogklachten of klachten aan de mond, neus, keel en longen. Ook bij blaasontstekingsklachten, verstopping in de darmen, braken, misselijkheid en diarree kunnen zij u verder helpen.  
 
Verpleegkudige ouderenzorg 
Onze verpleegkundigen ouderenzorg houden de gezondheid van de oudere, kwetsbare patiënt in de gaten. Zij komen regelmatig langs en houden regie op hun (complexe) zorg. Ze overleggen vaak met andere betrokken zorgverleners, de gemeente, enz. Dit met het doel om de oudere zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis te laten wonen en ziekenhuisopnames te verminderen. 
 
Praktijkondersteuner huisarts (POH) 
Er zijn drie soorten praktijkondersteuners.  
De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) begeleidt u als u op leeftijd bent of als u een chronische aandoening heeft. Denk aan diabetes, COPD, astma of wanneer u een risico heeft op hart- en vaatziekten.  
De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) helpt u verder bij mentale of psychische klachten. Bijvoorbeeld bij klachten die passen bij stress, burn-out of somberheid. Binnen ons huisartsencentrum is ook een POH-GGZ Jeugd werkzaam, speciaal voor kinderen en jongeren.  
De praktijkondersteuner leefstijl (POH leefstijl) houdt zich bezig met preventie, begeleiding, voorlichting over leefstijl, en kan u bijvoorbeeld helpen bij het stoppen met roken.  
 
Met welke vragen kan ik terecht bij het huisartsencentrum? 
U kunt voor uiteenlopende vragen bij de huisarts terecht. Hieronder een aantal onderwerpen die u met uw huisarts kunt bespreken: 
  • vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van uw kinderen; 
  • lichamelijke of fysieke klachten of verschijnselen; 
  • algemene informatie en uitleg over uw gezondheid; 
  • eerste hulp en kleine ingrepen; 
  • diagnosticeren: de huisarts zoekt uit welke ziekte bij uw klachten past 
Hoe verloopt een bezoek aan uw huisarts? 
Tijdens uw afspraak bij de huisarts omschrijft u uw klachten. De huisarts probeert zo te achterhalen waardoor deze klachten worden veroorzaakt. Soms is hierbij (lichamelijk) onderzoek nodig.  
De huisarts stelt vaak ook een aantal vragen over uw gezondheidssituatie. Denk aan: 
  • Bent u allergisch voor medicijnen of bepaalde stoffen? 
  • Zijn er erfelijke ziekten binnen uw familie? 
  • Geeft u borstvoeding of bent u zwanger? 
  • Bent u onlangs in het buitenland geweest? Zo ja, waar?  
Gaat een bezoek aan de huisartsenpraktijk van mijn eigen risico? 
Nee. De kosten van uw huisartsenbezoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar. De huisarts geeft zelf door aan de verzekeraar dat u bij onze praktijk bent ingeschreven.  
Onderzoeken, medicijnen en verwijzingen worden soms niet vergoed door uw basisverzekering. Vraag daarom op uw afspraak naar eventuele kosten. En neem contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of deze de kosten vergoedt.