Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt altijd een afspraak met uw huisarts hiervoor maken. U kunt er ook voor kiezen om ons eigen klachtenformulier in te vullen en op te sturen. Onze klachtencomissie bekijkt dan uw klacht en er wordt vervolgens contact met u opgenomen over hoe verder.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
De waarnemend huisarts heeft een eigen klachtenregeling via de SKGE.

Als u een klacht heeft over de Dokterswacht Friesland verwijzen wij u naar Dokterswacht Friesland