Kwaliteitsbeleid

Onze praktijk is sinds 2010 geaccrediteerd (NPA-certificering). Tot november 2018 vond er een jaarlijks visitatie plaats door een auditor van het NPA. Hierbij wordt beoordeeld of de praktijk aan de minimumkwaliteitseisen voldoet, of er een werkend kwaliteitssysteem is, of er een cyclus is waaruit blijkt dat er continu aan kwaliteitsverbetering gewerkt wordt en dat maatregelen geborgd en geëvalueerd worden.

Per 2019 is jaarlijkse visitatie niet meer nodig en heeft onze praktijk gekozen voor een driejaarlijkse audit van de NPA.