Kwaliteitsbeleid

Onze praktijk is sinds 2010 NPA geaccrediteerd (NHG-praktijkaccreditering). Een praktijk die het keurmerk van NPA draagt, voldoet aan normen voor de huisartsenzorg. Dit betekent dat u er op kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. ook betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens de normen. Deze normen gaan uit van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts mag verwachten, staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering wordt gewaarborgd met een hercertificeringsaudit eenmaal per drie jaar. Tijdens de hercertificeringsaudit toetst de auditor of de huisartsenpraktijk aan alle kwaliteitsnormen voldoet, en ondersteunt de praktijk op dit vlak met tips en advies.