Disclaimer

Het huisartsencentrum behoudt altijd het recht de website, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid:
Het huisartsencentrum besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden op de website staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De inhoud van de website wordt wanneer relevant vernieuwd.
Het huisartsencentrum maakt op de website gebruik van content van derden. Deze content bevat slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Gebruik voor eigen risico:
Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Het huisartsencentrum aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. Het huisartsencentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.

Directe of indirecte schade:
U kunt informatie, producten of diensten verkrijgen via deze website. Het huisartsencentrum is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.