Huisbezoek

Wanneer het door ziekte of handicap onmogelijk is om op de praktijk te komen voor een consult, kunt u thuis worden bezocht door een medewerker van de praktijk. De praktijkassistente beoordeelt samen met een huisarts of er een bezoek thuis wordt afgelegd en door wie dat wordt gedaan. Zowel de huisartsen als de medewerkers van de ouderenzorg leggen visites af.
U wordt verzocht een huisbezoek vóór 10:00 uur 's ochtends aan te vragen in verband met het plannen van de visites voor die dag. Indien u later belt wordt er alleen op dringende indicatie nog een visite afgelegd.