Huisartsencoöperatie Ferbynt

De huisartsen van huisartsencentrum Dokkum hebben samen met de collega's uit de regio Noordoost-Friesland zich verenigd in een coöperatie. Dit is volgens de huisartsen nodig om de vele veranderingen in de zorg beter het hoofd te kunnen bieden. Door de coöperatie vormen we vanaf nu één aanspreekpunt voor samenwerkingspartners en kunnen samen meer voor elkaar krijgen. Samen kunnen wij één aanspreekpunt vormen voor bijvoorbeeld de gemeenten, Sionsberg, thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten en de zorgverzekeraar. Dat is niet alleen efficiënter, we denken ook dat we op die manier beter ‘zaken’ kunnen doen met andere partijen en daardoor beter zorg te kunnen organiseren.
Voor de 50.000 patiënten die onder deze huisartsencoöperatie vallen, verandert er in eerste instantie niks. Op termijn kunt u vooral de voordelen merken van de intensieve samenwerking. Het belangrijkste doel van de coöperatie is om de bestaande zorg te behouden voor de regio, maar we willen zorg ook beter op elkaar afstemmen en aan zorgvernieuwing werken. Daarbij gaat het vooral om zorg rondom de steeds ouder wordende mens.