Psychische zorg

Psychische zorg: 

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) verricht onderzoek bij psychische klachten. Een verder traject wordt afgesproken wanneer dit nodig is. Kortdurende behandeling is mogelijk door de praktijkondersteuner zelf. Voor langdurige of complexe behandeling wordt u doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie. De praktijkondersteuner kan u adviseren hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid.

De praktijkondersteuner GGZ-jeugd richt zich op psychische problemen bij kinderen. Zij is in staat om in een paar gesprekken met ouders en kind in kaart te brengen wat het probleem is, en wat er voor nodig is om het kind weer goed te laten functioneren. Zij geeft een behandeladvies en heeft zo nodig contact met wijkteam, school en behandelaren binnen de GGZ.