Medische spoed opvang

Door het wegvallen van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het voormalige ziekenhuis De Sionsberg ontstond bij huisartsencentrum Dokkum de behoefte aan een faciliteit voor het opvangen van patiënten met een of meerdere acute klachten/aandoeningen.
Het huisartsencentrum Dokkum beschikt over voldoende middelen en apparatuur voor het verlenen van laagcomplexe spoedzorg. Gedurende de openingstijden van de praktijk is er altijd een huisarts beschikbaar voor spoedgevallen. Deze huisarts ontvangt patiënten en verleent acute zorg. Er is een mogelijkheid gecreëerd patiënten zo nodig gedurende vier uur ter observatie "op te nemen". Eventueel kan in samenwerking met de specialisten uit Sionsberg aanvullend onderzoek plaatsvinden en kan gebruik worden gemaakt van medische expertise in de vorm van een telefonisch- of meekijkconsult.