Huid spreekuur

Er komen steeds meer patiënten met een zorgvraag in verband met een dermatologische aandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eczeem, acne, huidinfecties of verdachte moedervlekken. Speciaal voor die patiënten is er een huidspreekuur waarin u wordt gezien door een physician assistant of verpleegkundig specialist die hiervoor speciaal is opgeleid, ondersteund door een assistente. Indien nodig kan de huisarts gevraagd worden voor overleg of om mee te kijken.
Het huidspreekuur is iedere week op de dinsdag- en woensdagochtend.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.


Meer weten? Op de website www.huidziekten.nl is informatie te vinden over veelvoorkomende huidaandoeningen.