OSAsense

Sinds kort kunnen we in Huisartsencentrum Dokkum diagnostiek doen naar het Obstructief Slaapapnoe Syndroom (OSAS). Dit doen we door middel van OSASense.

Over OSASense: 
De OSAsense-dienst bestaat uit een gevalideerde online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting, ook wel pulsoximetrie genoemd. De gebruikte saturatiemeter heeft de vorm van een horloge en meet het percentage zuurstof in het bloed tijdens het slapen. Op basis van de vragenlijst en de saturatiemeting is het OSAsense-algoritme in staat om slaapapneu te detecteren met een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk ~100% en >70%. Wanneer huisartsen OSAsense gebruiken vóórdat zij patiënten doorverwijzen naar een slaapcentrum heeft dat twee voordelen:
  •  Patiënten met een laag risico op slaapapneu hoeven niet onnodig een duur en tijdrovend onderzoek te doorlopen.
  •  Patiënten met een significant risico kunnen snel en effectief worden doorverwezen naar een slaapcentrum voor diagnose en behandeling
Mocht u last hebben van snurken met ademstops en hebt u het vermoeden dat er sprake kan zijn van OSAS. Maak dan een afspraak bij u huisarts om hier over te spreken.