Griepvaccinatie 2022

Griepvaccinatie 2022 We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de griepprikken die dit najaar gegeven gaan worden. Als alles volgens plan verloopt vinden de vaccinaties plaats in week 44 en 45.
De griepprik leert uw lichaam om zich te verdedigen tegen het griepvirus. Daardoor herkent uw lichaam het griepvirus bij een infectie en dit maakt de kans om griep te krijgen kleiner en zorgt ervoor dat u minder ernstig ziek wordt als u toch griep krijgt. De gratis griepprik is voor kinderen en volwassenen die extra risico's lopen om ernstig ziek te worden.  

Daarnaast ontvangt ook iedereen die geboren is tussen 1-1-1953 en 31-12-1956 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. De prik beschermt tegen pneumokokken; het vaccin maakt uw afweer tegen deze bacterie sterker en verkleint de kans dat u ziek wordt door pneumokokken. U heeft minder kans op een longontsteking. Na 5 jaar is de prik uitgewerkt. 

Beide vaccinaties kunnen op hetzelfde moment gegeven worden. Indien u in de betreffende doelgroep valt ontvangt u voor elke vaccinatie apart een oproep.  
Alle patiënten die tot de doelgroep behoren kunnen op 14 of 15 oktober de uitnodiging in de brievenbus verwachten.
Het is belangrijk de uitnodiging eerst af te wachten voor u contact met ons opneemt. Daarnaast is het belangrijk de hele brief goed door te lezen. 

Mocht u binnenkort ook een afspraak hebben voor de extra coronavaccinatie bij de GGD, dan is het goed om te weten dat het veilig is om de twee vaccinaties op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen.  
 
Klik voor meer informatie over de griepprik en over de pneumokokkenprik

19 september 2022