Lab kosten Ketenzorg patiënten

Lab kosten Ketenzorg patiënten Betreft patiënten die gebruik maken van Ketenzorg Friesland: COPD, CVRM/hart- en vaatziekten/hoge bloeddruk en Diabetes patiënten: met ingang van 1 januari 2023 worden de laboratoriumkosten (bijv. voor het jaarlijkse bloedprikken) NIET meer vergoed door de zorgverzekering. De kosten vallen dan onder het eigen risico. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

17 januari 2023