Griepvaccinatie 2023

Griepvaccinatie 2023 Komende 2 weken kunnen patiënten die daarvoor een uitnodiging hebben gehad, zich weer in onze praktijk laten vaccineren tegen het griepvirus.

We vragen de patiënten die een oproep hebben gehad, zich te houden aan de gestelde datum (voor zover mogelijk) en vooral: kom niet allemaal meteen om 17.30 uur. Dit om opstopping bij de aanvang van de vaccinaties te voorkomen. Als u wat later komt hoeft u wellicht minder lang te wachten. 

De griepprik leert uw lichaam om zich te verdedigen tegen het griepvirus. Daardoor herkent uw lichaam het griepvirus bij een infectie en dit maakt de kans om griep te krijgen kleiner en zorgt ervoor dat u minder ernstig ziek wordt als u toch griep krijgt. De gratis griepprik is voor kinderen en volwassenen die extra risico's lopen om ernstig ziek te worden.  

Daarnaast ontvangt ook iedereen die geboren is tussen 1-1-1957 en 31-12-1960 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. De prik beschermt tegen pneumokokken; het vaccin maakt uw afweer tegen deze bacterie sterker en verkleint de kans dat u ziek wordt door pneumokokken. U heeft minder kans op een longontsteking. Na 5 jaar is de prik uitgewerkt. 

Beide vaccinaties kunnen op hetzelfde moment gegeven worden. Indien u in de betreffende doelgroep valt ontvangt u voor elke vaccinatie apart een oproep.  
Alle patiënten die tot de doelgroep behoren hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Het is belangrijk de hele brief goed door te lezen. 
 
Klik voor meer informatie over de griepprik en over de pneumokokkenprik

3 november 2023