Coronaprik voor risicogroepen

Coronaprik voor risicogroepen Coronaprik voor risicogroepen; 60 plussers, griepprikgroep, zorgmedewerkers en zwangeren.
Vanaf 19 september ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM start met het uitnodigen van mensen van 60 jaar en ouder.
Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch gevaccineerd willen worden.

Coronaprik brengt bescherming weer op peil
Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus is de coronaprik extra belangrijk. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op overlijden door corona. 
Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de huidige variant van het coronavirus, de omikronvariant, minder ziekmakend. 

Adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties
Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Voor meer informatie over de coronaprik, kijk op de website van het RIVM 

19 september 2023