Bezetting huisartsen

Bezetting huisartsen De komende tijd is dr. A.K. van der Werf afwezig wegens medische omstandigheden. 
De andere huisartsen nemen de zorg voor zijn patiënten tijdelijk over. 
jan. 2023: Inmiddels is dr. van der Werf zijn spreekuren weer aan het opbouwen.
 

28 november 2022