Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2022 was voor het huisartsencentrum een bewogen jaar; nog steeds hadden we te maken met corona. Op het fysieke, maar ook op het mentale vlak, heeft de epidemie voor veel mensen gevolgen gehad. Binnen onze praktijk hadden we, door een tekort aan huisartsen en door ziekte, soms langere wachttijden voor de spreekuren dan wenselijk, maar gelukkig konden we vaak een beroep doen op onze vaste waarnemers. Ook binnen de rest van het team waren er een aantal wisselingen van de wacht. Nu zijn we heel blij te kunnen melden dat het team weer bijna voltallig is.
Met dokter G. Balk, die per 1 januari 2023 toetreedt als praktijkhouder, is ook de maatschap weer compleet. We zijn ons ervan bewust dat dit heel bijzonder is in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.
Met een gemotiveerd team in onze mooie, opgefriste praktijk hopen we een positief en goed jaar tegemoet te gaan.
En dat is ook wat we al onze patiënten toewensen! 

1 januari 2023